Cyberduck 5.2.3.21496

Cyberduck 5.2.3.21496

Cyberduck (8505) – 15,8MB – Shareware –
CyberDuck là một mã nguồn mở FTP (File Transfer Protocol), SFTP (SSH Secure File Transfer), WebDAV (dựa trên Web phân phối Authoring và Versioning), Amazon S3, Google Cloud Storage, Windows Azure, Rackspace Cloud tệp hoặc Google Docs & Spreadsheets khách hàng cả hai dành cho Mac và Hệ điều hành Windows.

Tổng quan

Cyberduck là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Cyberduck (8505).

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 314 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Cyberduck là 6.8.3.29107, phát hành vào ngày 01/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 10/03/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 6.8.3.29107, được sử dụng bởi 30 % trong tất cả các cài đặt.

Cyberduck đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 15,8MB.

Cyberduck Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Cyberduck!

Cài đặt

người sử dụng 314 UpdateStar có Cyberduck cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Cyberduck (8505)
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại